Uzmanlık Alanlarımız

Nakliye, Lojistik ve Tedarik Zinciri Dizaynı, Yenilenmesi ve İdaresi

Dış tedarik
Tedarik Zinciri – Lojistik Strateji Oluşturma
Lojistik  Sözleşme  yönetimi
Proje Yönetimi
Değişim Yönetimi
Koçluk ve Danışmanlık
Bütçe –  Kar /zarar   yönetimi
Nakliye  Kapasite  hesaplamaları – Nakliye filosu verimlilik   politikaları
Operasyon Verimliliği
Temel Performans Göstergeleri  Yönetimi
Baştan sona Perakende Satış Lojistik Yönetimi
Hacim Öngörüleri ve Planlaması
Maliyet  Analizi, Maliyet azatlımı  ve Kontrolü
İş Planlaması, Tedarikçi İlişkileri, Tedarik Uygunluğu
İş ve lojistik teknolojilerini bir araya getirme
Dağıtım Merkezi ve Depo Dizaynı
Lojistik Büyüme  yönetimi / İş Geliştirme
Lojistik Servis Kalite Gelişimi
Lojistik Organizasyon, Lojistik takım oluşturma, Eleman Reorganizasyonu
Çok kanallı Lojistik Geliştirme ve Yönetimi
Lojistik Kapasitesi Yaratma/ Strateji Oluşturma /Uygulama
Depo Yönetim Sistemi (WMS)  Uygulaması/ Stok Yönetimi
Yerel ve Uluslar arası Yatırımcılar için Yatırım Danışmanlığı
Paketleme , etiketleme
Lojistik Yazılımları
Kalite Kontrolü geliştirme ve uygulama

Eko-verimlilik / Tedarik Zincirinde Yeşil İnsiyatifler

Lojistik ve Tedarik Zinciri ile  eko insiyatiflerin  entegrasyonu
Sürdürülebilir Tedarik zinciri uygulamaları
Nakliye  Emisyon envanteri
Tedarik Zinciri Emisyon Haritası oluşturma
Yakıt  Verimliliği  Gap Analizi
Yakıt  Verimliliği Proje  uygulamaları
Akaryakıt  kullanımı  Güvenlik Sistemleri
Tersine  Lojistik ve Atık Yönetimi
Dağıtım Merkezi  Bina Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Denetimi
Enerji Yönetim Sistemleri uygulamaya geçirmede destek (EN 16001 ve ISO 50001)
Emisyon Hesaplama Yöntemleri
Nakliye  Emisyon  izleme  ve Raporlama Yöntemleri
Karbon İzi
Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA)
Alternatif yakıt  Teknolojileri ve Kullanılabilirlik.
Temel Performans Göstergeleri
Çevresel Performans Endeks Sistemleri
Hükümet  ve AB Politikaları kapsamında yasal prosedürler ve beklentiler danışmanlığı

Proje Yönetimi

AB, Kosgeb, İzka, Tübitak   Destek Programları Danışmanlığı
Kobiler  için Proje Yazımı ve uygulamaları  Danışmanlığı
Girişimciler için Proje Yazımı Danışmanlığı

Akreditasyon istiyorum