Hakkımızda

Faaliyet konumuzu Öncelikle İzmir ve  Egeli Lojistik servis  alan ve servis veren firmaların Lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi  ve geliştirilmesinde rol almak,tedarik zinciri süreçlerinde yeşil lojistik insiyatiflerini tanıtmak,bu konuda yurtdışından bilgi ve teknoloji transferi yapmak, ilgili projeleri oluşturup yönetmek ve danışmanlık hizmeti vermek. ve aynı zamanda lojistik süreçlerde gerektiğinde aktif olarak rol almak,uygulama yapmak, proje yazmak ,uygulamak  ve yönetmek  olarak özetleyebiliriz

Misyonumuz

Lojistik servis veren ve Lojistik servis alan  üretici ve dağıtıcı firmaların lojistik  ve tedarik zinciri süreçlerini analiz ederek verimli ve yeni  tedarik zinciri süreçlerini oluşturmak.

Lojistik optimizasyonlar için üretilen projeleri kontrol, takip ve sonuçlandırma için  firmalara destek vermek.


Vizyonumuz

Tedarik zinciri süreçleri boyunca iyileştirme ve verimlilik çalışmalarını hayata geçirirken çevreye ve topluma duyarlı yeşil lojistik insiyatif ve teknolojilerini kullanarak sürdürülebilir kalkınma ve gelecekte varolabilmenin gerekliliklerini yerine getirmek.

Akreditasyon istiyorum