Veri Politikası

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası Kullanım Koşulları; www.GREENLOJİSTİK.COM.TR GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR alan adından yayın yapan web sitesinde sunulan tüm hizmetler GLD Lojistik Danışmanlık v Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş. ’ye aittir. (bundan sonra WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR olarak anılacaktır) Bu siteyi ziyaret eden tüm kullanıcıların, üyelerin bilgi, kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği için benimsenen ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanılması halinde; kullanıcı ve üyelerin bu gizlilik sözleşmesinde bahsi geçen esasları okuyup kabul ettiği, kişisel verilerinin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığı, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcı veya üyeye ait olduğu kabul edilmiş sayılır. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, kullanıcılar ve üyeler tarafından sağlanan gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLME YÖNTEMİ WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR sitesinin kullanılması halinde, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek, kullanıcıları tanıma şansına sahip olabilmek ve gerektiğinde ulaşabilmek amacı ile sisteme tanımlanan verilerin içinde ad, soyad, fotoğraf, şirket bilgileri, paylaşılan içerikler her durumda; e-posta adresi, cep numarası, iş adresi ise yetki verilmesi durumunda , WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’ın diğer üyeleriyle paylaşılabilir. Kayıt sırasında paylaşmış olunan bilgileri, kullanıcının dilediği zaman güncelleme ve değiştirme hakkı bulunmaktadır. İşbu gizlilik politikası kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi esnasında dijital ortamda WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR aşağıdaki verileri sağlar. • Ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri • TC Kimlik No, Vergi Dairesi, vergi numarası, ticaret sicil ve diğer fatura bilgileri Kullanıcıların, site ve uygulamanın kullanımı hakkındaki bilgileri, gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla elde edilir. Bunlar, sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Aşağıda listelenmiştir. • Tarayıcı Türü • IP • İşletim Sistemi • Sisteme Girişler • Görüntüleme Süresi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR üzerinden hizmet alınabilmesi için gerçek kimlik bilgilerinin (ad/soyad) WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR ile paylaşılması gerekebilir. Kullanıcı, WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’e üyelik veya hizmet alma sırasında sağladığı verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılır. Kullanıcıdan istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ilerde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. VERİLERİN KULLANIM AMACI WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, site ve mobil uygulamada muhtemel sistemsel sorunların tanımlanması ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini kaydedebilir ve bu amaçla kullanabilir. Bu bilgiler kullanıcıları genel anlamda tanımlamak ve demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır. Kullanıcıların iletişim, portföy durumu, demografik bilgiler gibi verileri, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR tarafından iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, kullanıcıların menfaatlerini korumaya özen gösterecektir. Kullanıcının sitede sunulan anket ve formlar aracılığıyla, kendisi ile iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’a sağladığı veriler, istatistik amacıyla kullanılabilir. Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) aracılığı ile, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir. Google / Analytics Reklam Çerezleri Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanabilir. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunabilir. Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’ın çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir. Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde kişisel veriler WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR Kullanıcıların, WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’a ilettiği her tür bireysel ve kurumsal veri, işbu sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, hata ve sorunların giderilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Bu amaçlarla WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’ın işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla, sözleşme konusu faaliyetler kapsamında bu veriler paylaşılabilir, yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, kullanıcıya ait ad ve soy ad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bireysel / kurumsal bilgileri; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır: 1. Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 2. Kullanıcılar ile WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller, 3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi, 4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller. 5. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise, 6. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’ın mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla 7. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla VERİLERE ERİŞİM HAKKI ve YÖNTEMİ Kullanıcı, WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’a başvurarak kendisiyle ilgili; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini green@greenlojistik.com.tr e.posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’a sağladığı kişisel verilerinin işbu sözleşme çerçevesinde belirlenen amaçlarla, kaydedilmesini, verilerinin depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişiler ile paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder. Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcı ’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. İlaveten, Kullanıcı ile herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır. VERİLERİN DOĞRULUĞU Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Değişiklik olduğu takdirde, bu bilgilerin güncellenmesi gerekir. Aksi halde, doğacak zararlardan WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR sorumlu değildir. SİSTEM GÜVENLİĞİ WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanısıra kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, kullanıcının WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’a ait siteyi ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR’un sorumluluğunda değildir. İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ WWW.GREENLOJİSTİK.COM.TR, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile eposta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

Akreditasyon istiyorum