Karbon Akreditasyonu

GREEN LOJİSTİK DANIŞMANLIK   AVRUPA TEDARİK ZİNCİRİ ENSTİTÜSÜ KARBON KONSEYİ ADINA KARBON AKREDİTASYONU VERMEYE BAŞLADI

 Green Lojistik Danışmanlık  Avrupa Tedarik Zinciri  Enstitüsü Karbon Konseyi ( Europan Supply Chain  Institue Carbon Council ) ile birlikte çalışarak çalışarak  karbon salımı yönetimi ve bildirimi konusunda profesyonel hizmet veren ve çözüm sağlayan organizasyonlara bunun yanı sıra karbon salımını azaltmak için gerekli adımları atmış  kuruluşlara kurumların çevresel insiyatiflerini ödüllendirmek için akreditasyon vermeye başladı.

Karbon Konseyi, karbon yönetimi ile ilgili olarak  Tedarik zincirine olan ilişkisinden dolayı 2007'den beri araştırmalar yapmaktadır. Karbon konseyi aynı zamanda bu süre içinde karbon salımını verimli bir şekilde, hem şirket çerçevesinde hem de ürün bazında yönetmek için gereken geniş çaplı bilgiyi ve en iyi araçları geliştirmiş bulunmaktadır.

Green Lojistik Danışmanlık Genel  Müdürü Osman Doğrucu  , araştırmalarımız sonucu, şirketlerin karbon salımlarını azaltmak için aldıkları tedbirleri halka ve müşterilerine göstermenin ve çabalarının karşılığını alamalarının ne kadar zor olduğunu bildiklerini ve aynı zamanda doğru tedarikçileri ve karbon salımını azaltmak amaçlı insiyatifler için doğru çözümleri bulmanın giderek zorlaştığını görüyor ve bu yüzden tedarikçilerin ve çözümlerinin bağımsız bir kuruluş tarafından  onaylanmasının gerektiğini düşünüyoruz dedi.

Akreditasyona başvurmak isteyen kuruluşların Karbon Konseyinden akreditasyon alabilmesi için hangi koşulları yerine getirmesi gerektiğini kısaca özetlersek  ;

- İlgili firmanın danışmanlık ya da karbon salımını ölçmeye, yönetmeye ve bildirmeye yarayan yazılım veya donanım aracılığıyla çözüm üretiyor olması,

- Yüksek kalitede müşteri hizmetleri sağlayan bir kuruluş olması,

- Karbon salımını azaltmaya istekli olması,

- Green Lojistik Danışmanlık’a ve Karbon Konseyine ilgili tüm vaka çalışmalarını ve  gerekli tüm resmi raporları iletmesi,

- Uygun durumlarda başvuruya destek olacak referansları göstermesi gerekmektedir.

Akreditasyon verildikten sonra başarılı bulunmuş şirket Karbon Konseyinden  bu başarıyı belgeleyen bir sertifika alır ve Green Lojistik Danışmanlık’ın ve Karbon Konseyi'nin Akreditasyon logosunu web sitelerinde ve her türlü reklam ve promosyon materyallerinde kullanabilir duruma gelir.

Green Lojistik ve Karbon Konseyi akreditasyonu ve başarılı bulunmuş şirketin kurumsal ve çözüm odaklı bilgilerini kendi web sitelerinde ve Avrupa Tedarik Zinciri Enstitüsü'nün sitesinde yayınlar.

Web sitesinde şirket ve çözümler hakkındaki her bilgi Akreditasyon bölümünde yer alır ve direkt olarak akreditasyon alan firmaya link olarak bağlanır.

Akreditasyonu alan organizasyonlar somut olarak aşağıdaki faydaları elde eder :

- Yüksek çalışma standartlarına  olan bağlılığını göstermiş olur,

- Yüksek kalitede müşteri hizmetine olan bağlılığını kanıtlamış demektir.

- Kendi kuruluşlarının diğer şirketlerden olan farkını göz önüne çıkarır.

- Düşük karbon salınımı sağlayan bir iş modeline geçildiğini gösterir.

- Marka ve isim bilinirlik ve  tanınırlığını arttırır.

- İş dünyasındaki  Karbon azaltma insiyatifleri tarafından tanınır ve kabul edilir hale gelir.

Başarılı bulunan her kuruluş Green Lojistik  Danışmanlık aracılığıyla Karbon Konseyi ile birebir söyleşi  yapma ve bu söyleşide Firmasını , akreditasyonunu anlatma ve tanıtma  şansına sahiptir. Bu röportaj daha sonra Green Lojistik Danışmanlık’ın ve Karbon Konseyi'nin web sayfasınd ayınlanır ve  Avrupa Karbon Konsey ağı ile paylaşılır.bizimle iletişime geçiniz

Akreditasyon istiyorum